Opracowane zasady GMP i GHP W przeciwieństwie do obecnieOpracowane zasady GMP i GHP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach zaczną w wiekszości zapisów od stycznia roku. Niniejsza problemy na jakie napotyka przemysł spożywczy, a wdrożenia GMP, GHP i HACCP zgodnie z nowymi przepisami. Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie właściwości produktu parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest przybliżenie Czytelnikom z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Podano wskazówki wyboru właściwych przyrządów do wybranych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem firm małych i średnich. W ostatnich latach, w związku z upowszechnianiem się systemu HACCP, skierowali swoją na promowanie aparatury z tym systemem. Spis treściWstęp Wielkości mierzone w punktach krytycznych Przyrządy pomiarowe Rejestratory Komputerowe systemy rejestracji temperatury i wilgotności Rejestracja ręczna a elektroniczna Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Pomiary i rejestracja w produkcji i przetwarzaniu żywności Pomiary i wpis warunków przechowywania żywności Pomiary i wpis warunków transportu żywności Inne pomiary z HACCP Zakończenie Publikacja pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania produkcji i produktu, HACCP, elementy i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, w ten sposób by Czytelnik w oparciu o nie mógł zbudować własną ankietę samodzielnie przeprowadzić ocenę zakładu, wykorzystując podany materiał. ile trwa szkolenie bhp w mcdonalds Informacje przedstawione w niniejszej mogą służyć studentom i firmom spożywczym, i osobom związanym z przemysłem spożywczym w sposób pośredni (architekci, inżynierowie budowlani, konsultanci, audytorzy). W opracowaniu najważniejsze informacje z systemów jakości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tj. GMP/GHP i HACCP, przeznaczone szczególnie małych hurtowni i sklepów mięsnych. Intencją autorki było zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów mięsnych. stanowi doskonałą pomoc w samodzielnym wprowadzaniu tych systemów w codziennej praktyce hurtowni i sklepów. Czytelnik znajdzie tu opis systemów, wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej z wykorzystaniem GMP/GHP i HACCP przykłady dokumentacji HACCP z instrukcjami i formularzami do wypełniania.

Komentarze: 2


noavatar.png
Paweł Janda autor komentarz 2020-05-02

Mój brat zasugerował, że lubię ten blog. Miał rację. Ten post rzeczywiście sprawił, że mój dzień. Nie możesz sobie wyobrazić, ile czasu spędziłem na tę informację! Dzięki!

noavatar.png
Zbigniew Góral 2020-05-11

Cieszę się, że studiuję. Ten poradony przez ciebie jest bardzo konstruktywny dla właściwego planowania.


Copyright © 2019 Upadłość spółdzielni mieszkaniowej